Mai Dảo Thủ Đức

Liên hệ: 0932 917 950

Mai giảo thủ đức là giống mai có lẽ trở thành huyền thoại vì nó được nhân giống rất nhiều. Chính sự nhân giống đó làm tạo nên rất nhiều sự đột biến về gen có thể làm hoa đẹp hơn và xấu hơn.

Hỗ trợ đặt hàng

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc ngay

Danh mục: