Mai Đại Lộc

Liên hệ: 0932 917 950

Cánh hoa mai đại lộc mỏng, dài. nụ to và nhiều nhưng nở không đồng loạt mà nở từ từ. Nên thời gian nở sẽ kéo dài.

Lá hoa mai đại lộc nhỏ, mỏng và dài gần giống lá giảo phú tân nhưng mỏng hơn nhiều. Cây phát triển tốt và chi cành nhỏ, xương mảnh.

Hỗ trợ đặt hàng

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc ngay

Danh mục: