Cây Vàng Anh Lá Mít

Liên hệ: 0932 917 950

Cây Vàng Anh lá mít có tên khoa học: Codieaum variegatumCây Cô Tòng hay Cô Tòng Vàng còn có tên là Vàng Anh.

 

Hỗ trợ đặt hàng

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc ngay