Cây Mắt Nhung

Liên hệ: 0932 917 950

Cây Mắt Nhung có tên khoa học: Alternanthera dentata

Họ: Rau dền (Amaranthaceae).

Dạng cây: thân cỏ mềm, đa niên. Kích thước trưởng thành có thể cao 1 m.

 

Hỗ trợ đặt hàng

Chúng tôi luôn trực tuyến hỗ trợ bạn 24/7. Hãy liên lạc ngay